Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten (Hollands Kroon)

Op initiatief van zanger/dirigent Arwin Kluft werd in 2012 het idee geboren om binnen, de toen door fusie ontstane gemeente, Hollands Kroon een projectkoor te starten. Met de hulp van de heren Stuveling en Maartense werd dat idee gaandeweg uitgewerkt met de achterliggende gedachte om op een muzikale manier de saamhorigheid binnen deze fusie uit te dragen. Met andere woorden: een concert van en voor de inwoners uit de nieuwe gemeente Hollands Kroon.

In 2013 werd dit bewerkstelligd en werd er een koor geformeerd van ongeveer tachtig personen en werd er daarnaast een projectorkest samengesteld. In december van dat jaar werden maar liefst 5 concerten gegeven van, ‘The Promise of Christmas’.

Na dit overweldigende succes kon een vervolg niet uitblijven en om alles nog beter te kunnen regelen werd door de heren de Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten’ opgericht van waaruit  diverse activiteiten kunnen worden ontplooit of kunnen worden ondersteund. Deze stichting heeft het doel om (bijzondere) muzikale projecten te ontwikkelen en/of te ondersteunen waarbij gestreefd wordt om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bewerkstelligen met de beschikbare middelen. De stichting is een non-profit organisatie en streeft ernaar om de projecten voor zowel opdrachtgevers, deelnemers als bezoekers betaalbaar te houden.

De stichting heeft een eigen bestuur en afhankelijk van het project wordt, indien gewenst, bekeken of er extra mensen zijn die hun specifieke know how willen inzetten.
Alle losse eindjes worden gebundeld met als resultaat een prachtig resultaat. ( logo )

Stichting Ondersteuning Muzikale Projecten heeft inmiddels een aantal projecten ondersteund of georganiseerd.
2012 – ‘The Promise of Christmas’ koorconcert van Hét Projectkoor
2015 – ‘Filmmuziek’ koorconcert van Hét Projectkoor
2017 – ‘Moederdagconcert’ theaterconcert
2017 – ‘And on Earth Peace’ koorconcert van Hét Projectkoor
2019 – ‘Keuzes’ theaterconcert
2020 – ‘And on Earth Peace’ koorconcert van projectkoor Regio Vocaal